24
Σεπ

Service Level Agreement

09/2010 NetWeek | Συμφωνίες Διασφάλισης του Επιπέδου της Ποιότητας των Υπηρεσιών (SLAs)